Wat is marketing?

Marketing heeft betrekking op alle acties van een bedrijf die tot meer klanten moeten leiden.

Er zijn heel veel verschillende marketing strategieën, bij sommige bedrijven heeft men een groot budget voor de marketing afdeling, en draait alles om de goede reclame. Bij andere bedrijven is er een minder hoog budget voor de marketing, vaak omdat de marketing dan onbewust plaats vindt. Hier speelt met name de mond tot mond reclame een rol.

Door het ontstaan van internet is er voor de consument een enorme mogelijkheid aan keuzes ontstaan. Door middel van marketing kan men inspelen op specifieke klanten.

illustrated-magazine-1240081-1598x1062